Auteur: Chris

Het concept van de computer, zoals u die kent, heeft een lange en boeiende geschiedenis. Het idee om een machine te bouwen die complexe berekeningen kan uitvoeren, ontstond al in de 19e eeuw met de Analytische Machine van Charles Babbage. Deze machine, hoewel nooit volledig gerealiseerd tijdens Babbage’s leven, legde de fundamenten voor de moderne computer. Doorheen de 20e eeuw evolueerden computers van massieve, kamer-grote machines naar de draagbare apparaten die we vandaag de dag kennen. Deze transformatie was grotendeels te wijten aan twee belangrijke technologische doorbraken. De eerste was de ontwikkeling van de transistor in de jaren 1950, die…

Read More